VIDILINGUA  
   
 

Vidilingua verzorgt sinds 1988 talenonderwijs met een uiterst succesvolle, gemakkelijke, snelle en unieke methode, waarmee vele duizenden Vidilingua cursisten in verbluffend korte tijd taalvaardig werden. De cursist wordt vanaf het eerste begin getraind op spreekvaardigheid in een 1 op 1 persoonlijk kontakt met een bevoegde en/of 'native' docent, ondersteund met video-, dialoog- en grammatica oefeningen met spraakherkenning.

 
     
  PLANNING  
   
 

Elke cursus is opgebouwd uit 16 lesblokken van 2 uur, die op onze instituten in Amsterdam en Den Haag of via Internet met MSN Messenger worden gegeven. Niet in vaste klassen, niet op vaste dagen en niet tijdens vaste uren. Daardoor kunt u iedere dag starten, uw eigen tempo bepalen en steeds het volgende lesblok plannen, wanneer het u schikt. Beschikbare tijd en energie kunnen optimaal worden benut. Voor de lessen via Internet kunt u 2 uur on-line blijven of tijdens een les meerdere keren inloggen.

 
     
  INDIVIDUELE BEGELEIDING / VOICE-CHAT  
   
 

Een lesblok is zeer afwisselend en “vliegt” voorbij, terwijl u telkens een flink stuk verder komt. Onze docenten werken zowel op de instituten als via Internet met groepjes van gemiddeld 4-6 cursisten, waardoor elke cursist ruim voldoende persoonlijke aandacht en individuele begeleiding krijgt. Dit is noodzakelijk voor het opbouwen van de vier vaardigheden: lezen, schrijven, spreken en verstaan van de taal.

 
     
  ELKE CURSUS IS OPGEBOUWD UIT 8 UNITS  
   
  Elke unit bestaat uit:  
 


1. Video
Nieuwe woorden worden in beeld gebracht met de daarbij behorende uitspraak. Dat vergemakkelijkt het onthouden aanzienlijk. De computer controleert de uitspraak met spraakherkenning. De computer vraagt de woorden in de eigen taal en laat u deze woorden in de vreemde taal intypen. Na dit onderdeel doet de docent een stukje conversatie-training op basis van de geleerde woorden om te controleren of alles goed begrepen is.

2. Grammatica 
Aan de hand van de uitleg op de computer, wordt de grammatica geleerd en door de docent verder uitgelegd. Vervolgens vraagt de computer de grammatica terug en laat u de juiste grammaticale vervoegingen intypen.

3. Dialoog 
U luistert naar een dialoog waarin alle grammatica en woordenkennis van het lesblok verwerkt zijn. De antwoorden op de bijbehorende vragen spreekt u hardop uit en de computer controleert met spraakherkenning of de antwoorden juist zijn. Hierna doet de docent een uitgebreide conversatie-training om al het geleerde in de praktijk te brengen.

4. Toets 
Aan het eind van elk blok, doet u een toets waarvoor de computer een cijfer berekent. Samen met de cijfers die uw docent u geeft, bepaalt dit uw cijferlijst op het certificaat dat u na succesvol beëindigen van de cursus van Vidilingua ontvangt.

 
     
  DE MOGELIJKHEDEN  
   
  Vidilingua geeft de volgende talencursussen:

* Engels
* Spaans
* Frans
* Portugees
* Duits
* Italiaans
* Nederlands

 
 
Al deze talencursussen kunnen gevolgd worden vanuit elk van de hierboven genoemde talen.

 
     
  ER ZIJN 2 CURSUSSEN PER TAAL:  
 


Basis-cursus

De basiscursus begint vanaf nul en bouwt woordenkennis, grammatica en luister/spreekvaardigheid op tot een woordenschat van plm. 1500 woorden.Hiermee kunt u zich in grammaticaal correcte zinnen uitdrukken en een gesprekspartner verstaan die niet te snel spreekt en niet al te gecompliceerde woorden gebruikt.

Cursusduur: 32 lesuren, verdeeld in 16 lesblokken van 2 uur.

Expert-cursus

De expert-cursus sluit aan op de basis-cursus en is erop gericht u de taal creatief en vloeiend te laten spreken. Dit wordt bereikt door het uitbreiden van de grammatica en de woordenschat tot plm. 3500 woorden.
Vanzelfsprekend staat ook in deze cursus conversatie en luistervaardigheid centraal.

Cursusduur: 32 lesuren, verdeeld in 16 lesblokken van 2 uur.

Beide cursussen kunnen ook als intensieve cursus worden aangeboden, waarin de gehele cursus in een periode van maximaal acht weken wordt afgerond. Ook privé-les is bij Vidilingua een mogelijkheid. Op aanvraag informeren wij u hierover graag.

 
     
  DE CURSUSPRIJZEN  
   
 

Basis-cursus:
Voor de 32 lesuren van de basis-cursus betaalt u € 295.
Het cursusmateriaal bestaande uit een werkboek, een cursusboek en een CD-rom boordevol MultiMedia oefeningen kost € 50.

Expert-cursus:

Voor de 32 lesuren van de basis-cursus betaalt u € 345.
Het cursusmateriaal bestaande uit een werkboek, een cursusboek en een CD-rom boordevol MultiMedia oefeningen kost € 50.

De intensieve cursussen van maximaal 8 weken kosten voor beide niveau's € 345 voor de lessen en € 50 voor het cursusmateriaal. Alleen de cursusprijs van deze cursussen kunt u in twee termijnen voldoen. Een termijn van € 200 bij aanvang van de cursus en een termijn van € 195 bij aanvang van de 9 e les.